Những quy định chung về báo cáo giám sát môi trường định kỳ

lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức Báo cáo kết quả môi trường và chất lượng trạng thái môi trường của Công trình, nhà máy, khu công nghiệp, chế xuất, nhà xưởng lên cơ quan chức năng sở hữu thẩm quyền phê duyệt hồ sơ. (Cơ quan tiếp nhận lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ: Phòng TNMT huyện thị xã, Sở TNMT hoặc Ban điều hành các KCN, KCX).
 

 

Lập Con số quan trắc môi trường định kỳ sẽ tạo điều kiện cho đơn vị của bạn nắm rõ được tình hình ảnh hưởng môi trường tiếp giáp với đối mang hoạt động khu công sản xuất, kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp. kiểm tra thường xuyên so mang mức tiêu chuẩn quy định, trong khoảng chậm triển khai đưa ra phương án xử lý môi trường thích hợp.

hai. cơ sở pháp lý lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Dựa theo căn cứ để thực hành việc thẩm định quan trắc môi trường định kỳ:

– Theo nghị định 18/2015/NĐ-CP mang áp dụng hiệu lực ngày 01/4/2015
– Đối mang thông tư 43/2015/TT-BTNMT, Thông tư về lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tình trạng môi trường, bộ tài nguyên chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường với hiệu lực trong khoảng ngày 01/12/2015.
– Nội dung đã cam kết trong lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo kê môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường).

3. Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Đối với rất nhiều những công ty, xí nghiệp kinh doanh cung cấp, khu thương mại nhà cung cấp, công nghiệp, khu dân cư, khu thành thị, nhà máy lón, khu bệnh viện, khách sạn(nhà máy), các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho… có phát sinh chất thải đều phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

4. Tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

– lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần
– Đối có giám sát nguồn chất thải: tối thiểu 03 tháng/lần
– Tùy thuộc vào nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường (Cam kết kiểm soát an ninh môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường)

5. thời điểm thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

đơn vị tiến hành hoạt động cung ứng, kinh doanh. Định kỳ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

6. trật tự lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gồm:

– Bước 1: đơn vị môi trường thu nhận đề nghị của người dùng, thu thập thông tìn tài liệu của Công trình
– Bước 2: Chuẩn bị và tiến hành đo đạc, lấy chiếc nguồn gây ô nhiễm
– Bước 3: Đánh giá dòng
– Bước 4: hoàn thành Báo cáo giám sát môi trường
– Bước 5: Gửi Báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu cơ xem và ký
– Bước 6: Nộp Thống kê cho cơ quan thẩm quyền, gửi cho chủ đầu cơ. Bàn ủy quyền khách hàng.

7. giấy tờ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ gồm:

– Giấy phép kinh doanh của tổ chức tham gia
– hợp đồng thuê đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của đơn vị chậm tiến độ
– Quyết định phê chuẩn thẩm định tác động môi trường, giấy công nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
– các hiệp đồng về thu nhặt chất thải…
– thông tin về tình hình sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp (Ngành nghề, công suất, nguyên nhiên liệu, số lượng máy móc, công nhân).

sở hữu đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực, chúng tôi là công ty bậc nhất trong trả lời và thực hiện các hồ sơ môi trường hiệu quả nhất mang mức giá phải chăng và thời kì nhanh nhất (chỉ trong vòng 13 ngày) giúp cho mọi công ty thực hiện tốt việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ giảm thiểu sai xót và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

 

Reply